Wat is ACT?

Tijdens jouw traject maak ik gebruik van diversie therapievormen. ACT is een vorm van therapie waar ik veel mee werk en wat bij het grotendeel van mijn clienten de rode draad door te sessies heen is. Maar wat is dat nu eigenlijk?

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door meegezogen te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.

ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

We zullen veel met ervaringsgerichte oefeningen, beelden en metaforen werken tijdens de gesprekken.

Wat is ACT? Meer lezen »